آرشیو پیشخوان روزنامه ها در حوزه زنان آرشیو پیشخوان روزنامه ها در حوزه زنان

 

تاریخ : 06 آذر ماه  1397

  روزنامه آفتاب یزد :

تعلق 30 درصد از پست های مدیریتی به زنان تا آخر سال.

  روزنامه افکار:

افتتاح باغ اردوگاه « خاتون» تخستین مرکز فرهنگی ، تفریحی بانوان در مشهد.

  روزنامه خراسان:

نگاهی به زندگی و سرگذشت تعدادی از زنان موفق دنیای هنر.

  روزنامه شروع:

پیش بینی ساختارهای حکومتی در حوزه زنان

  روزنامه قدس:

همایش «حیات طیبه» به همت مرکز امور زائران غیر ایرانی برگزار شد : دورهمی بین المللی زنانه در اولین برنامه چند زبانه.

****************

1) آرشیو مهر 1397      2) آرشیو آبان  1397          3) آرشیو آذر  1397

1) آرشیو فروردین 1397    2)  آرشیو اردیبهشت 1397   3) آرشیو خرداد 1397  و شهریور 1397

1) آرشیو دی 1396      2) آرشیو بهمن 1396          3) آرشیو اسفند  1396

1) آرشیو مهر 1396      2) آرشیو آبان  1396          3) آرشیو آذر  1396

1) آرشیو تیر 1396      2) آرشیو مرداد  1396          3) آرشیو شهریور  1396

1) آرشیو فروردین 1396    2)  آرشیو اردیبهشت 1396   3) آرشیو خرداد 1396

1) آرشیو دی 1395      2)  آرشیو بهمن 1395   3) آرشیو اسفند 1395