آرشیو پیشخوان روزنامه ها در حوزه زنان آرشیو پیشخوان روزنامه ها در حوزه زنان

تاریخ : 27 فروردین ماه  1397

  روزنامه صدای اصلاحات :

لایحه ای که هنوز در پیچ و خم راهروهای مجلس گرفتار است: 41 ماده لایحه امنیت زنان گم شد!

تاریخ : 26 فروردین ماه  1397

  روزنامه شهروند:

به زنان گواهینامه موتور بدهند! گفت و گوی "شهروند" با بهناز شفیعی ، نخستین دختر موتور سوار ایرانی که عنوان بین المللی کسب کرد.

  روزنامه صدای اصلاحات :

انتقال خون اعلام کرد : زنان ایرانی خون نمی دهند!

  روزنامه قانون:

 نارسایی بیمه ای دغدغه ها و تبعیض در حقوق زنان شالیکار بررسی شد: رنج بی مزد زنان شالیکار

  روزنامه همشهری:

چتری برای زنان معتاد؛ گشت و گذاری نیمروزی در تنها کمپ ترک اعتیاد زنان

تاریخ : 20 فروردین ماه  1397

  روزنامه صدای اصلاحات :

بخشنامه جدید فاتحه بانوان شهرداری را خواند: حذف بانوان در شهرداری تهران

تاریخ : 15 فروردین ماه  1397

  روزنامه کلید:

سومین مرحله اردوی تیم وزنه برداری بانوان آغاز شد.

  روزنامه همشهری:

زنان تحصیلکرده ، موتور رشد اقتصاد ؛ صندوق بین المللی پول در گزارشی نوشت: اگر ایران می خواهد به اهداف برنامه ششم توسعه دست پیدا کند باید تجارت خود را بیشتر و گسترده تر کند و مشارکت زنان در بازار کار را افزایش دهد.

****************

1) آرشیو فروردین 1397    2)  آرشیو اردیبهشت 1397   3) آرشیو خرداد 1397

1) آرشیو دی 1396      2) آرشیو بهمن 1396          3) آرشیو اسفند  1396

1) آرشیو مهر 1396      2) آرشیو آبان  1396          3) آرشیو آذر  1396

1) آرشیو تیر 1396      2) آرشیو مرداد  1396          3) آرشیو شهریور  1396

1) آرشیو فروردین 1396    2)  آرشیو اردیبهشت 1396   3) آرشیو خرداد 1396

1) آرشیو دی 1395      2)  آرشیو بهمن 1395   3) آرشیو اسفند 1395