آرشیو پیشخوان روزنامه ها در حوزه زنان آرشیو پیشخوان روزنامه ها در حوزه زنان

تاریخ :  1 خرداد ماه  1396

  روزنامه دنیای حقوق :

عدم اجرای مصوبه مرخصی ۹ ماهه زایمان زیر ذره بین نمایندگان مجلس – مرخصی زایمان برای زنان شاغل تا قبل از مصوبه بیستم خردادماه سال 92 نمایندگان مجلس ، به مدت 6 ماه بود ، اما در دوره نهم با اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده مدت زمان مرخصی زایمان زنانی که در بخش های دولتی و غیردولتی شاغل بودند ، 9 ماه تصویب شد. براساس این مصوبه زنان مشمول قانون جدید ، با رفتن به این مرخصی 9 ماهه تمام حقوق و مزایا یشان را دریافت می کنند.

  روزنامه وقایع اتفاقیه:

انتخابات شورای شهر تهران در دوره پنجم ، رکورد مشارکت ، رکورد رأی نفر اول و تعداد عضو زن را شکست .

  روزنامه همشهری:

زن جوان در دام تلگرامی مرد شیطان صفت

****************

1) آرشیو فروردین 1396    2)  آرشیو اردیبهشت 1396   

1) آرشیو دی 1395      2)  آرشیو بهمن 1395   3) آرشیو اسفند 1395