کتابخانه کتابخانه

کتابخانه تخصصی زنان مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در سال 1386 راه اندازی شده ودر حال حاضر کتب  و پایان نامه های موجود عبارتند از:

 کتب فارسی : 1450 عنوان ، 2410 نسخه

 کتب لاتین :   190 عنوان ، 350 نسخه

کتب عربی :  38 عنوان ، 40 نسخه

 

ساعات کار کتابخانه : شنبه تا چهارشنبه   8 - 15:30

آدرس سایت برای جستجوی کتاب : http://searchlib.ut.ac.ir