نشست های تخصصی

1- برگزاری سلسله نشست های تخصصی" زن، شیوه های نوین تهاجم فرهنگی، راهبردهای مبارزه با آن و شیوه های توانمند سازی خواهران بسیج برای مقابله" با آن با همکاری معاونت خواهران نیروی مقاومت بسیج

2- نشست تخصصی و تشکیل کارگروههای ویژه درباره سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان و تدوین و ارائه پیشنهادهای مرتبط

3- برگزاری نشست تخصصی زنان نماینده مجلس (ادوار) و اعضای هئیت علمی و کارشناسان مرکز با موضوع آینده پژوهشی وضعیت زنان در افق 1404

4- برگزاری 7 جلسه شورای پژوهشی زنان و گروه­های پژوهشی مربوطه با همکاری مراکز پژوهشی و دانشکده های دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

5- برگزاری نشست و گفتگوی علمی با 25 نفر از دانشجویان فوق لیسانس دانشگاه وین کشور اتریش در محل مرکز

6- برگزاری 4 جلسه شورای پژوهشی زنان و گروه­ های پژوهشی مربوطه با همکاری مراکز پژوهشی و دانشکده های دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران به میزبانی 1) دانشکده جغرافیا 2) دانشکده زبانهای خارجی 3) دانشکده تربیت بدنی 4) مرکز مطالعات و تحقیقات زنان با حضور استاتید زن دانشگاه و جناب آقای دکتر ستوده، مدیر کل محترم پژوهش های کاربردی

7- جلسه شورای سیاستگذاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون محترم پژوهشی دانشگاه و ریاست دانشکده علوم اجتماعی (89/12/22)

8- نشست علمی کار گروه مطالعات زنان و خانواده شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی (91/11/16)

9- نشست مدیران پژوهشی حوزه زنان با معاون محترم رئیس جمهور در محل مرکز(92/09/30)

10- نشست تخصصی مناسبات خانواده و دولت در محل وزارت کشور(92/12/11)

11- نشست و دیدار اساتید دانشگاه جاکارتا از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (90/09/08)

12- نشست و دیدار هیأتی از بانوان آسیایی، اروپایی و آفریقایی از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (90/09/28)

13- نشست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با هیأتی از سفارت فنلاند (93/02/16)

14- نشست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه با هیأت عالی‌رتبه سازمان بین الملل کار( ILO)    (در 93/02/16)

15- نشست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با جمعی از اساتید و دانشجویان فنلاندی (93/02/29)

16- نشست و بازدید هیأتی سه نفره از مرکز مطالعات زنان دانشگاه دولتی اسلامی اندونزی از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (93/03/19)

17- نشست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با مجتمع آموزشی زنان پلیس (95/05/13)

18- نشست  تخصصی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران تحت عنوان " چالش های حضور زنان در عرصه مدیریت"  (95/08/17)

19- نشست پژوهشی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با مجتمع آموزشی زنان پلیس (95/08/24)

20- نشست معاونت محترم امور بانوان شهردار منطقه 8 با ریاست محترم مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (95/09/2)

21- نشست  تخصصی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران تحت عنوان"  فرصت‌ها و محدودیت‌های مشارکت سیاسی زنان در ایران (پس از انقلاب اسلامی) "  (95/12/10)