عناوین هر پوشه آلبوم تصاویر عناوین هر پوشه آلبوم تصاویر

01 )  : تصاویرمربوط به  برگزاری اولین جلسه شورای سیاستگذاری مرکز (1389)     اطلاعات بیشتر

 02 )  : تصاویر مربوط به  دیدار هیاتی از بانوان آسیایی، اروپایی و آفریقایی از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (1390)     اطلاعات بیشتر

03 )  : دیدار اساتید دانشگاه جاکارتا از مرکز مطالعات زنان (1390)    اطلاعات بیشتر

04 ) : اسلام گرایی در انگلیس،چرایی و چگونگی چالشها و واکنشها (1391)    اطلاعات بیشتر

05 )  : زنان و جنبشهای زن گرایانه در انگلیس – رضایت یا نارضایتی؟ (1391)     اطلاعات بیشتر

06 )  : برگزاری همایش ملی اندیشه راهبردی زن در خانواده  (1391)     اطلاعات بیشتر

07 )  : نشست مدیران پژوهشی حوزه زنان با معاون محترم رئیس جمهور  (1392)     اطلاعات بیشتر

08 )  : نشست تخصصی مناسبات خانواده و دولت  (1392)     اطلاعات بیشتر

09 )  : دیدار هیأت عالی‌رتبه سازمان بین الملل کار (1393)     اطلاعات بیشتر

10 )  : دیدار هیأتی از سفارت فنلاند از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  (1393)     اطلاعات بیشتر

11)  : ملاقات جمعی از اساتید و دانشجویان فنلاندی با رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (1393)    اطلاعات بیشتر

12 )  : بازدید هیأت دانشگاه دولتی اسلامی اندونزی از مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (1393)     اطلاعات بیشتر

13 )  : ملاقات معاون پژوهشی دانشگاه با مسئولین مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (1393)     اطلاعات بیشتر

14 )  : نشست علمی نیازهای پژوهشی حوزه زنان و خانواده در امر مبارزه با مواد مخدر (1393)     اطلاعات بیشتر

15 )  : شرکت در نمایشگاه دستاورد های پژوهشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (1393)     اطلاعات بیشتر

16 )  : نشست علمی دستاوردهای آموزشی و پژوهشی رشته مطالعات زنان (1393)     اطلاعات بیشتر

17 )  : شرکت در نمایشگاه  یافته ها و دستاورد های برگزیده پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران (1393)     اطلاعات بیشتر

18 )  : تودیع و معارفه رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (1394)     اطلاعات بیشتر

19 )  : نشست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با مجتمع آموزشی زنان پلیس (1395)     اطلاعات بیشتر

20 )  : نشست تخصصی چالش های حضور زنان در عرصه مدیریت (1395)     اطلاعات بیشتر