کارگاه آموزشی وجود گرایی برگزار گردید

کارگاه آموزشی وجود گرایی برگزار گردید


کارگاه آموزشی وجود گرایی برگزار گردید

1402/07/09

کارگاه آموزشی وجود گرایی (معنای زندگی) در دو دوره مجزا در تاریخ‌های ۵ تیر و ۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در محل کتابخانه مرکز زنان و خانواده دانشگاه تهران برگزار گردید. این کارگاه توسط مرکز زنان و خانواده دانشگاه و با حضور جمعی از همکاران دانشگاه تهران برگزار شد.

-