ابعاد اجتماعی و فرهنگی حضور زنان در دنیای اجتماعی

ابعاد اجتماعی و فرهنگی حضور زنان در دنیای اجتماعی


مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران وبیناری با عنوان " ابعاد اجتماعی و فرهنگی حضور زنان در دنیای اجتماعی " با نگاهی جامعه شناختی به وضعیت زنان در دنیای گردشگری، با سخنرانی خانم دکترسمیه هاشمی - مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی و گردشگری- در روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 از ساعت  11 الی 13 به آدرس وبیناری : http://vclas9.ut.ac.ir/res  برگزارمی کند.

راهنمای استفاده از وبینار