اخبار کنگره گوهرشاد

اخبار کنگره گوهرشاد


 

 دانشگاه تهران با مدیریت مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران برگزار می کند:

کنگره بین المللی گوهرشاد

 

رئیس کنگره: دکتر سیدمحمد مقیمی، ریاست دانشگاه تهران

قائم مقام کنگره: دکتر مهدی فکور ثقیه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

دبیرعلمی کنگره: دکتر فاطمه یزدیان، رئیس مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران

 

با محورهای:

 

زن در توسعه و سیاست زن در فرهنگ و هنر زن در ایثار و شهادت
زن در اقتصاد و کارآفرینی زن در سلامت و ورزش زن در خانواده
زن و بازتاب رسانه    

 

برگزارکننده: دانشگاه تهران

زمان: پاییز 1401

ارسال مقالات: چکیده مبسوط (اولین فراخوان ارسال مقاله به زودی اطلاع رسانی می گردد)

انتشار مقالات در مجلات:

1) مجله زن در فرهنگ و هنر

2) مجله زن در توسعه و سیاست

3) مجله تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، ...

4) مجله مدیریت ورزشی

5) مجله رشد و یادگیری حرکتی

دبیرخانه اجرائی کنگره:

تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، کوچه محمدعلی اسلامی ندوشن، پلاک 8 واحد 9

(رئیس دبیرخانه: خانم سحر رنجبر)

تلفن: 88392610-021

شورای سیاستگذاری:

 

دکتر انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده دکتر مهدی شهبازی، مشاور رئیس دانشگاه و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران
دکتر جمیله علم الهدی، هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی دکتر عبدالرضا سیف، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
دکتر فاطمه ثقفی، هیأت علمی و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دکتر غلامرضا جمشیدیها، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
دکتر شادی جمیلی، عضو هیأت مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران دکتر مجید اخشابی، هیأت علمی دانشگاه پیام نور
دکتر بهناز بخشنده، عضو هیأت علمی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران دکتر احمد نوحه گر، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران
دکتر زینب الهدی حشمتی رفسنجانی، هیأت علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران دکتر هادی بهرامی احسان، معاون فرهنگی دانشگاه تهران
دکتر بی بی فاطمه حقیر السادات، هیأت علمی دانشگاه شهید صدوقی یزد دکتر یحیی بوذری نژاد، رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران
دکتر سهیلا صادقی فسائی، هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  
دکتر عزت ملا ابراهیمی، هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران