اخذ رتبه برتر در نظام سطح بندی نشریات علمی ISC در حوزه زنان و خانواده

اخذ رتبه برتر در نظام سطح بندی نشریات علمی ISC در حوزه زنان و خانواده


1395/11/29

بر اساس آخرین جلسه شورای(1395) راهبردی پایگاه استنادی جهان علوم اسلام ، نشریات "زن در توسعه و سیاست" و "زن در فرهنگ و هنر" به ترتیب موفق به اخذ رتبه های اول و دوم در بین نشریات دارای ضریب تاثیر مصوب ISC  در حوزه مطالعات زنان و خانواده شدند.