اسلاید شو اصلی نوع (سراسری)

اسلاید شو اصلی نوع (سراسری)


تفاهم نامه‌ مابین اداره کل امور بانوان شهرداری تهران و مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران به عنوان گامی برای تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت صورت گرفت: انعقاد تفاهم‌نامه ساخت و تجهیز مهدکودک دانشگاه تهران زمینه های همکاری علمی و فرهنگی مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران با اداره کل امور بانوان شهرداری تهران بررسی شد