اطلاعیه 00

اطلاعیه 00


 اطلاعیه

متقاضیان محترم کتاب­های "سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران" می­توانند با مراجعه حضوری یا از طریق سایت انتشارات آگاه کتب مورد نظر را با تخفیف خریداری نمایند.

راهنمای آماده سازی سیستم جهت ورود به  وبینار

 

 


  

    مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه  تهران برگزار می کند:

  وبینار نقش زنان عشایر در حفظ تنوع فرهنگی

    چهارشنبه 7 مهر ماه 1400 ساعت 12 لغایت 14

  اطلاعات بیشتر

    جدید

    مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه  تهران برگزار کرد:

  وبینار زنان و مردان درمانگر بومی ترکمن صحرا

    دوشنبه 15 شهریور ماه 1400 ساعت 12 لغایت 14

  اطلاعات بیشتر+فایل ضبط شده

 


 

  

 مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با همکاری انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی برگزار کرد:

 کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع : " آموزش مدل های مدیریت آسیب اجتماعی در بین کودکان مهاجر"

  زمان :     13 و 14  شهریور ماه  1400

 اطلاعات بیشتر

 

   

انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران برگزار کرد:

 کارگاه آنلاین رایگان  مددکاری اجتماعی با موضوع : " خشونت خانگی و راهکارهای مقابله با آن برای نوجوانان (13 تا 18 سال)"

  زمان :     11 شهریور ماه  1400

 اطلاعات بیشتر

 
  

   گروه زنان و کودکان انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه  تهران برگزار کرد:

  اکران فیلم برخط مستند پژوهشی "ده، چهل و یک با حضور عوامل و کارشناسان (نگاهی به  سیر تاریخی ماده 1041 و ازدواج کودکان در ایران)

    دوشنبه 25 مرداد ماه 1400 ساعت 20 لغایت 22

  اطلاعات بیشتر

 

 

  

انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران برگزار کرد:

 کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع : " خشونت خانگی علیه دختران نوجوان ، راهکارهایی برای پیشگیری"

  زمان :     8 مرداد ماه  1400

 اطلاعات بیشتر


  

گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده ی مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری  مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران برگزار  کرد:

  کارگاه آموزشی (آنلاین) مدیریت مصرف رسانه در خانواده

  زمان :     28 و 29 تیر ماه  1400

 اطلاعات بیشتر