اطلاعیه 00

اطلاعیه 00


 اطلاعیه

متقاضیان محترم کتاب­های "سومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران" می­توانند با مراجعه حضوری یا از طریق سایت انتشارات آگاه کتب مورد نظر را با تخفیف خریداری نمایند.

راهنمای آماده سازی سیستم جهت ورود به  وبینار

 

 


 جدید

    مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه  تهران برگزار کرد:

  کارگاه مقدماتی قدرت پادکست در روایت گری

    30 دی 1400 از ساعت 16 لغایت 18

  اطلاعات بیشتر

 

 

 

  جدید

    مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه  تهران برگزار کرد :

   وبینار جنسیت در قرآن 

    چهارشنبه 29  دی 1400  از ساعت 12:30 لغایت 14

  اطلاعات بیشتر+فایل ضبط شده

 

 

 

جدید

    مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه  تهران برگزار کرد:

   وبینار معرفی کتاب توانمندسازی زنان

    دوشنبه 13  دی 1400  از ساعت 12:30 لغایت 14

  اطلاعات بیشتر+فایل ضبط شده

 

 

 

 

    مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه  تهران برگزار کرد:

  کارگاه حضوری "روش تحلیل ساختاری در آینده پژوهی با نرم افزار میک مک(MICMAC) "

    یکشنبه 12 دی ماه 1400 ساعت 15:30 لغایت 18

  اطلاعات بیشتر

 

 

 

    مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه  تهران برگزار کرد:

   وبینار برساخت مساله اجتماعی درمیدان عمل حرفه های یاری گرانه اجتماعی

    چهارشنبه 8  دی 1400  از ساعت 12:30 لغایت 14

  اطلاعات بیشتر+فایل ضبط شده