اولین دانشکده علوم خانواده ایران در دانشگاه تهران افتتاح شد

اولین دانشکده علوم خانواده ایران در دانشگاه تهران افتتاح شد


-

اولین دانشکده علوم خانواده ایران در دانشگاه تهران افتتاح شد

1403/02/12

دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشکده علوم خانواده ایران، روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه با حضور دکتر انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران افتتاح شد.

لینک خبر

-