اولین دوره آموزشی زنان و حکمرانی برگزار گردید

اولین دوره آموزشی زنان و حکمرانی برگزار گردید


اولین دوره آموزشی زنان و حکمرانی برگزار گردید

خرداد و تیر ماه ۱۴۰۲

اختتامیه دوره آموزشی زنان و حکمرانی توسط کمیسیون ملی یونسکو با حضور صاحبنظران، مسئولان و اساتید این حوزه در در سالن شیخ فضل‌الله نوری مجلس شورای اسلامی مجلس برگزار شد.این برنامه با هدف آموزش، شبکه سازی و تجربه اندوزی تخصصی در حوزه حکمرانی با تمرکز بر نقش زنان با حضور برخی از نمایندگان مجلس، انسیه خزعلی، معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور، بابک نگاه داری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، علی اکبر متکان، دبیر کمیسیون ملی یونسکو برگزار گردید. همچنین فاطمه یزدیان مشاور امور زنان و خانواده دانشگاه و رئیس مرکز زنان و خانواده دانشگاه تهران در این برنامه حضور داشتند. تاریخ اجرای این دوره در خرداد و تیر ماه ۱۴۰۲ بوده است.

-