تازه های نشر در حوزه زنان 1400 ستون اول

تازه های نشر در حوزه زنان 1400 ستون اول


گزیده ای از تازه های نشر در حوزه زنان در سال 1400

 

   001) فمینیسم

  پدید آورندگان: مارگارت والترز- مترجم: مارگارت والترز؛ 

ناشر:افکار جدید- تعداد صفحه: 204 

 موضوع: زنان و ...

 تاریخ نشر: 1400       

 

 

  002) زنان، فمینیسم و اقتصاد

 پدید آورندگان:محمدتقی کرمی قهی؛ ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)تعداد صفحه: 278

  موضوع: زنان و ...

 تاریخ نشر: 1400

 

 

 

    003) تاریخ سیاسی زنان: مبارزه طبقاتی و آزادی خواهی زنان

 پدید آورندگان: تونی کلیف- مترجم: نیکزاد زنگنه؛ ناشر: افکار جدید- تعداد صفحه: 444 

 موضوع: زنان و ...

 تاریخ نشر: 1400       

 

 

 

  004) درباره نقش زن در اجتماع

 پدید آورندگان: ولادیمیر ایلیچ اولیانوف لنین- مترجم: مریم فیروز فرمانفرمائیان؛  ناشر: روزآمدتعداد صفحه: 94

  موضوع: زنان و ...

 تاریخ نشر: 1400

 

 

 

  005) انسان و خانه: زن قلمرو عمومی و قلمرو خصوصی در یونان باستان

 پدید آورندگان: مریم نصر اصفهانی؛ ناشر: کرگدن- تعداد صفحه: 194

 موضوع: زنان و ...

 تاریخ نشر: 1400       

 

 

 

  006) زنان تنها: هنر تنها زندگی کردن

 پدید آورندگان: فلورنس آرلین فالک-مترجم: مهدی قراچه داغی؛ 

ناشر: شباهنگتعداد صفحه: 184

  موضوع: زنان و ...

 تاریخ نشر: 1400

 

 

  007) زن در جدال سنت و تجدد: جایگاه زنان در جوامع اسلامی معاصر

 پدید آورندگان: مینا جهانشاهی؛

ناشر: نگاه معاصرتعداد صفحه: 244

  موضوع: زنان و ...

 تاریخ نشر: 1400

 

 

  008) زنان ویژه و خانواده نابسامان

 پدید آورندگان: فاطمه ندیمی نوجه ده؛

ناشر: آلتینتعداد صفحه:  196

  موضوع: زنان و ...

 تاریخ نشر: 1400

 

 

  009) فراتر از خدای پدر: به سوی فلسفه آزادی زنان

 پدید آورندگان: مری دیلی- مترجم: فرناز عبدالباقیان؛

ناشر: کتاب هرمستعداد صفحه: 374

  موضوع: زنان و ...

 تاریخ نشر: 1400

 

 

  010) کبودی های پنهان: نگاهی به زوایای تاریک و مرگبار خشونت خانگی علیه زنان

 پدید آورندگان: ریچل لوئیز اسنایدر- مترجم: غزل باباخانی؛ 

ناشر: حکمت شادانتعداد صفحه:  368

  موضوع: زنان و ...

 تاریخ نشر: 1400