تازه های نشر در حوزه زنان 1400 ستون اول

تازه های نشر در حوزه زنان 1400 ستون اول


گزیده ای از تازه های نشر در حوزه زنان در سال 1400

 

   

 001) فمینیسم

 پدید آورندگان: مارگارت والترز- مترجم: مارگارت والترز؛ ناشر:افکار جدید - تعداد صفحه :204 

 موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 1400       

 

  002) زنان ، فمینیسم و اقتصاد

 پدید آورندگان:محمدتقی کرمی قهی ؛ناشر:دانشگاه امام صادق (ع)تعداد صفحه :278

  موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 1400