تازه های نشر در حوزه زنان 1401 ستون دوم

تازه های نشر در حوزه زنان 1401 ستون دوم


گزیده ای از تازه های نشر در حوزه زنان در سال 1401

 

   003) عروس کشون: مهارت های ارتباط موفق خانواده شوهر با عروس

  پدید آورندگان: محمد حسین قدیری، فریبرز زاهدان-

ناشر: مهرستان- تعداد صفحه: 296 

 موضوع: زنان و ...

 تاریخ نشر: 1401      

 

 

   004) زنان در بازار کار

  پدید آورندگان: لوس آیریگاری، تیگن زیمرمن- مترجم: سوزان کریمی؛ 

ناشر:  ژرف- تعداد صفحه: 168

 موضوع: زنان و ...

 تاریخ نشر: 1401