تفاهم‌ نامه همکاری بین دانشگاه تهران و آستان قدس رضوی

تفاهم‌ نامه همکاری بین دانشگاه تهران و آستان قدس رضوی


1401/03/04

تفاهم‌ نامه همکاری بین دانشگاه تهران و آستان قدس رضوی منعقد شد / دکتر مقیمی مطرح کرد: همکاری بین دانشگاه و آستان برای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه علوم انسانی

متن کامل خبر