تفاهم نامه‌ فی مابین اداره کل امور بانوان شهرداری تهران و مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران

تفاهم نامه‌ فی مابین اداره کل امور بانوان شهرداری تهران و مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران


تفاهم نامه‌ فی مابین اداره کل امور بانوان شهرداری تهران و مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران

1401/04/04

در راستای توسعه همکاری‌های مشترک مابین اداره کل امور بانوان شهرداری تهران و مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران، تفاهم نامه‌ای فی مابین منعقد گردید.
به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران، در جلسه‌ای مشترک با هدف توسعه ظرفیت‌های دانشی، دانشگاهی، نهادی و سازمانی در حوزه زنان و خانواده، ظرفیت‌های همکاری متقابل بررسی گردیده و تفاهم نامه‌ای مابین سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی مشاور شهردار تهران و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران و سرکار خانم دکتر فاطمه یزدیان، مشاور رئیس دانشگاه و رئیس مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران با محوریت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و توسعه‌ای منعقد گردید.
این تفاهم نامه که طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و حتی اجرایی را شامل می‌شود، سعی دارد تا با در اختیار قرار دادن دارایی‌های مشهود و نامشهود طرفین، زمینه سازی لازم برای ارتقا هرچه بیشتر نقش زنان و همچنین جایگاه خانواده در نظام اجتماعی فردی، نهادی و سازمانی را فراهم آورد. در این راستا، طرفین متعهد شدند تا با اشتراک این دارایی‌ها و توانمندی‌ها، در تحقق این مهم بکوشند.
بر اساس بندی از تفاهم نامه جاری، زمینه فعالیت دانشجویان دانشگاه تهران، در حوزه‌های زنان و خانواده یا سایر حوزه‌های مورد نیاز شهرداری در قالب کارورزی نیز فراهم گردید.

-