تفاهم نامه همکاری بین مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و پردیس البرز دانشگاه تهران

تفاهم نامه همکاری بین مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و پردیس البرز دانشگاه تهران


۱۴۰۱/۰۲/۰۷

با هدف توسعه همکاری‌های دو جانبه:

تفاهم نامه همکاری بین مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و پردیس البرز دانشگاه تهران منعقد شد.

روابط عمومی مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران: تفاهم نامه همکاری مابین مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران در محل پردیس البرز دانشگاه تهران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ منعقد شد.

این تفاهم نامه در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و بین المللی منعقد گردید. هدف از این تفاهم نامه برقراری و توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی در سه سطح دانشگاهی، ملی و بین‌المللی، راه اندازی و اجرای دوره‌های تحصیلات تکمیلی جدید با تأکید بر رشته‌های میان رشته‌ای، هدایت و حمایت از پایان نامه‌ها، اجرای دوره‌های تحقیقاتی پسا دکتری، اجرا و نظارت بر طرح‌های پژوهشی و استفاده از امکانات علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، انجام نشست‌ها، گردهمایی و برگزاری مشترک دوره‌های آموزشی کوتاه مدت اهم مفاد این تفاهم نامه است.