جلسه همایش با ریاست محترم سازمان بسیج اساتید کشور با عنوان مشارکت در برگزاری همایش ملی الگوی سوم زن

جلسه همایش با ریاست محترم سازمان بسیج اساتید کشور با عنوان مشارکت در برگزاری همایش ملی الگوی سوم زن


1401/06/12

 

جلسه همایش با ریاست محترم سازمان بسیج اساتید کشور با عنوان مشارکت در برگزاری همایش ملی الگوی سوم زن

مرکز تحقیقات راهبردی و خانواده بسیج اساتید با مشارکت مرکزمطالعات زنان و خانواده دانشگاه، با هدف و محورهای ذیل همایش ملی الگوی سوم زن مسلمان را برگزار می‌کند:

اهداف:
* طراحی انواع و اشکال نقش آفرین زنان ایرانی در تحقق الگوی سوم زن مسلمان تراز انقلاب اسلامی

* تشریح چگونگی نقش آفرین زنان در حوزه‌های مختلف (فردی، خانوادگی، اجتماعی از قبیل: اقتصادی، علمی، فرهنگی، سیاسی، بهداشتی و سلامتی، تربیتی، هنری، ورزشی و بین الملل)

محورهای همایش:
۱ - زنان، خانواده و نقش آفرین اجتماعی
۲ - ویژگیها و شاخصه‌های زن مسلمان در الگوی سوم
۳ - نقش آفرین تربیتی و هنری زنان
۴ - نقش آفرین اقتصادی زنان
۵ - نقش آفرین علمی و فناورانه زنان
۶ - الگوی حضور زنان در حکمرانی
۷ - بهداشت و سلامت زنان
۸ - فقه و حقوق زنان