دومین جلسه شورای سیاستگذاری و حمایتی جشنواره ملی بانوی ارزش آفرین برگزار شد

دومین جلسه شورای سیاستگذاری و حمایتی جشنواره ملی بانوی ارزش آفرین برگزار شد


-

دومین جلسه شورای سیاستگذاری و حمایتی جشنواره ملی بانوی ارزش آفرین برگزار شد

1403/02/02

دومین جلسه شورای سیاستگذاری و حمایتی "جشنواره ملی بانوی ارزش آفرین" با حضور اندیشمندان، حامیان و صاحبان کسب و کار و کارآفرینان مطرح ایران در تاریخ دوم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و سه در محل سالن جلسات شهید سلیمانی دانشگاه تهران برگزار شد.

خلاصه مهمترین موضوعات و پیشنهادهای طرح شده به قرار زیر می‌باشد:
استفاده از ظرفیت و بانک اطلاعاتی کانون کارآفرینی استان تهران؛ تقدیر و توجه از شرکت‌ها؛ تشکیل دبیرخانه دائمی، توجه به متغیر "پذیرش"، "تاب آوری" و"انعطاف"؛ همفکری با انجمن‌های فعال کارآفرینی و تسهیلگران اجتماعی و همچنین دیگرموضوعات و پیشنهادات مربوطه

 

-