رویداد

رویداد


خبر جدید

* مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران نشستی با عنوان "دستاوردهای آموزشی و پژوهشی رشته مطالعات زنان" درتاریخ یکشنبه مورخ 10 اسفند 1393 با همراهی جمعی از مسئولین و نمایندگان مراکز پژوهشی مرتبط با حوزه زنان و خانواده  برگزار کرد.

* نمایشگاه یافته ها و دستاوردهای برگزیده پژوهش و فن آوری دانشگاه تهران در تاریخ 11 تا 13 اسفند 1393 برگزار می گردد. از علاقمندان جهت بازدید از غرفه مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران دعوت به عمل می آید.