زمینه های همکاری علمی و فرهنگی مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران با اداره کل امور بانوان شهرداری تهران بررسی شد

زمینه های همکاری علمی و فرهنگی مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران با اداره کل امور بانوان شهرداری تهران بررسی شد


1401/04/04

 

با هدف توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی دو جانبه:

جلسه ای در تاریخ ۰۴/‏۰۴/‏۱۴۰۱‬ با حضور مدیرکل محترم بانوان شهرداری تهران، سرکار خانم دکتر اردبیلی در محل مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران تشکیل شد.

این جلسه با محورهای همکاری مشترک براساس برگزاری نشست‌ها و دوره‌های آموزشی، تطبیق پروپوزال دانشجویان با الویت‌های پژوهشی کاربردی شهرداری، تشکیل کارگروه‌های تغییر اقلیم و محیط زیست و همچنین ایجاد طرح پایلوت در کوی دانشگاه تهران جهت بازیابی پسماند خوابگاه دختران به صورت خودگردان نهایی گردید.

ضمناً در زمینه همکاری در برگزاری کنگره بین المللی گوهرشاد نیز ارائه طریق شد.