زنان در دوران کرونا

زنان در دوران کرونا


1400/03/31

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران وبینار ی تحت عنوان زنان در دوران کرونا " مروری بر یافته های یک پژوهش کیفی " با سخنرانی سرکار خانم دکتر حمیده دباغی -عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی - در روز دوشنبه 31 خرداد 1400 از ساعت 11 لغایت 12:30 به آدرس وبیناری : http://vroom.ut.ac.ir/res  برگزارکرد.

گزارش این وبینار در ذیل پوستر قابل مشاهده است.

گزارش وبینار

وبینار زنان در دوران کرونا با ارائه خانم دکتر حمیده دباغی استادیار محترم دانشگاه علامه طباطبائی و مدیریت سرکارخانم حنان زارع در روز دوشنبه 31 خرداد ماه برگزار گردید. ایشان در ابتدا با اشاره با تاریخچه پاندمی در ایران اظهار داشتند که کرونا تجربه­ای نو برای بسیاری از خانواده ها به ویژه زنان بوده است. مهمترین موضوعاتی که در این جلسه مطرح شده اند و بر پایه پژوهشی بود که در این راستا صورت گرفته بود نحوه چگونگی درک و از این شرایط و نحوه مواجهه با آن و هم چنین مقایسه مطالعات در دیگر کشورها بود؛ اینکه در نقش و کارکرد زنان و فرهنگ خانواده چه تغییراتی صورت گرفته است. مهمترین تغییرات مربوط به سبک زندگی اعم از خرید، تعاملات، گذران فراغت، سوگواری و نحوه پوشش، افزایش خشونتهای خانگی، افزایش ناامیدی و ترس از آینده و به وجود آمدن اضطرابهای چندلایه بوده است. و در پایان به استراتژیهایی که زنان در مواجهه با این وضعیت در پیش گرفته بودند اشاره شد؛ مدیریت و کنترل درونی؛ عادی انگاری بحران و سبک زندگی کرونایی که دال بر کنشگری فعال است. در پایان جلسه پرسش و پاسخ صورت گرفت.