زنان و جنبش های زن گرایانه در انگلیس - رضایت یا نارضایتی؟

زنان و جنبش های زن گرایانه در انگلیس - رضایت یا نارضایتی؟


1391/10/04

روزدوشنبه 4 دی ماه 1391 مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، با همکاری باشگاه دانشجویی و اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران نشستی با عنوان: زنان و جنبشهای زن گرایانه در انگلیس – رضایت یا نارضایتی؟ درتالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران برگزار نمود. دراین نشست که با سخنرانی مقدماتی خانم دکتر فرهمندپور، ریاست محترم مرکز مطالعات و تحقیقات زنان همراه بود خانم دکترلورین ولهوتر، حقوقدان و استاد دانشگاه وینچستر انگلستان به سخنرانی در این زمینه پرداختند.

در این سخنرانی خانم دکتر ولهوتر این عقیده عوام پسندانه که زنان غربی آزادی های زیادی دارند و با مردان برابرند در حالی که زنان شرقی مورد ظلم قرار گرفته اند را رد کرد و گفت در غرب زنها به ابزار جنسی مردان تبدیل شده اند.  ایشان همچنین گفت که بر اساس آموزه های اسلام حقوق زن و مرد با هم برابراست اما شبیه به هم نیست. ایشان در پاسخ به سوال فوق، ضمن طبقه بندی انواع مختلف جنبشهای زنگرایانه در اروپا گفت که درانگلیس تنها زنان سفید پوست از موقعیت حقوقی خود در مقایسه با مردان رضایت نسبی دارند وزنان رنگین پوست برای دستیابی به حقوق خود تلاش بیشتری میکنند و به نتیجه کمتری رسیده اند.

در پایان جلسه خانم ولهوتر به پرسشهای دانشجویان پاسخ دادند.  شایان ذکر است که این سخنرانی به زبان انگلیسی برگزار شد و بطور همزمان حضار جلسه از ترجمه فارسی بهره میبردند.