سلسله مباحث زمینه های ارتباط موثر در خانواده گفتن و شنیدن

سلسله مباحث زمینه های ارتباط موثر در خانواده گفتن و شنیدن


1400/03/12

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران وبیناری با عنوان " سلسله مباحث زمینه های ارتباط موثر در خانواده  (گفتن و شنیدن)"  با سخنرانی سرکار خانم دکتر زهرا قاسمی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،حوزه تخصصی جامعه شناسی خانواده،زنان، آسیب های اجتماعی جامعه شناسی ایران- در روز چهارشنبه 12 خرداد 1400 از ساعت  13 الی 15 به آدرس وبیناری : http://vroom.ut.ac.ir/res  برگزارکرد.

 

گزارش این وبینار در ذیل پوستر قابل مشاهده است.

 

گزارش :

سلسله مباحث زمینه های ارتباط موثر در خانواده  (گفتن و شنیدن) در روز چهارشنبه 12 خرداد 1400 از ساعت  13 الی 15 در اتاق مجازی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران برگزار گردید. در ابتدای نشست جناب آقای دکتر فتوره چی به بیان مسئله در حوزه گفتمان خانواده پرداختند و چهار نوع ارتباط را معرفی نمودند. ارتباط مؤثر ارتباطی است که داده و ستانده مطلوبی بین گوینده و شنونده ایجاد شود بعبارتی یعنی هم فرکانس شدن مطلوب و مناسب گوینده و شنونده. امروزه بر اساس آمارها مدت زمان گفتگو را در خانواده ها را بین 2 تا 20 دقیقه نشان می دهندکه بسیار اهمیت دارد. مقایسه آمارها نشان می دهد بالاترین آمار متعلق به کشورهای اسکاندیناوی با میانگین بیشتر از نیم ساعت است. ایشان در مورد عوامل گفتگو و یا عدم گفتگو در خانواده ها اشاره نمودند و صنعتی شدن، فقدان مهارت زوجین در گفتگو را عامل مهم ناپدید شدن این مهارت در خانواده ها دانستند.  بعد از طرح مسئله، خانم دکتر زهرا قاسمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی نیز به ارائه تکنیک هایی که می تواند به ما کمک کند تا ارتباط مؤثر و مناسب با مخاطبان داشته باشیم را ارائه دادند. از نظر ایشان ارتباط سه وجه دارد، اولین وجه آن پیامی است که ما ارسال می کنیم؛ وجه دوم مخاطبی است که یام را می شنود و وجه سوم نوع رابطه ما است. در اینجا نوع رابطه مهم است که ما را در یک بستر قرار می دهد که نوع ارتباطات آینده را تعیین میکند. پس رابطه امری زنده است که باید برای آن وقت گذاریم. ارتباط دو بعد اصلی دارد؛ بعد کلان و بعد خرد. در مباحث روانشناختی ما بر بعد کلی تأکید داریم. و در این راستا مثالهایی را در حوزه خانواده بیان کردند. پیامهای ضد رابطه ای و بلاک نکردن ارتباط در اینجا بسیار مهم هستند. بعد از توضیحاتی درباره ارتباط به اصول ارتباطی پرداختند. اولین اصل در یک رابطه قبول و پذیرش احساس و نظر دیگری است و اینکه این احساس حق او است. دومین اصل صحبت کردن از نقطه نظر خودمان است. سومین اصل اینست که شما مایل باشید نظر خودتان را با دیگری به اشتراک گذارید. نکته مهم اینست که دیگری چیزی را که می گوید به خودش و چیزی که ما می گوییم نظر خودمان است.  و در ادامه مراحل ارتباط و مثالهایی را در این زمینه بیان کردند. در ادامه پرسش و پاسخ مابین شرکت کنندگان و سخنران محترم صورت گرفت.