مسابقه کتابخوانی به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س)

مسابقه کتابخوانی به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س)


برنده مسابقه کتاب خوانی خانم مریم پیروزمند دانشجوی دکتری رشته الگوریتم و محاسبات دانشکده علوم مهندسی

 

دانشجویان محترم لطفا پاسخ سوالات مسابقه را به آدرس ایمیل این مرکز (cws@ut.ac.ir) با ذکر نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و شماره همراه ارسال نمایند. فایل سوالات