مشخصات زن در توسعه و سیاست

مشخصات زن در توسعه و سیاست


زن در توسعه و سیاست فصلنامه ای علمی - پژوهشی است که مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران منتشر می کند. این نشریه اولین فصلنامه­ دانشگاهی درباره­ ی مسایل زنان است که به طرح مباحث اجتماعی، رفتاری، اقتصادی و سیاسی مربوط به زنان ایران می­ پردازد. 

فصلنامه ی پژوهش زنان بر اساس نامه شماره 3/2910/1193 مورخ 1382/12/05 از کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه علمی- پژوهشی دریافت کرده است. همچنین فصلنامه زن در توسعه و سیاست با شماره استاندار بین المللی (شاپا) 1735-1693 که شاخه ای از فصلنامه پژوهش زنان سابق است بر اساس نامه شماره 90/3/11/34480 مورخ 1390/02/24 از کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه علمی- پژوهشی دریافت کرده است.

کسب رتبه نخست در جشنواره بین‌المللی نشریات زنان مسلمان در دی ماه سال 1390 و کسب رتبه نخست در بین نشریات دارای ضریب تأثیر مصوب ISC در حوزه مطالعات زنان و خانواده طی سال های 94-90 از جمله افتخارات این مجله است.

 

 

صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران 

مدیر مسئول: دکتر ملیحه شیانی (دانشیار دانشگاه تهران)

سردبیر: دکتر فضیله دادورخانی (استاد دانشگاه تهران)

دبیر اجرایی: عطیه هنردوست

ویراستار فارسی  و صفحه آرا: سیده سارا قربانی تنها

ناشر:‌ دانشگاه تهران

چاپ و صحافی: اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران

 

 هیئت تحریریه:

دکتر مریم قاضی نژاد(دانشیار دانشگاه الزهراء(س) )،  دکتر حمیرا مشیرزاده (دانشیار دانشگاه تهران)، سعیده لطفیان (استاد دانشگاه تهران ) ، مریم رفعت جاه( دانشیار دانشگاه تهران)، مرضیه موسوی خامنه (دانشیار دانشگاه الزهراء(س) )، اسد الله نقدی (دانشیار دانشگاه همدان)،محمد شیخی (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی).

 

 

 

نشانی: تهران- بلوار کشاورز- خیابان وصال - کوچه دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن (شاهد سابق) -  پلاک 8 - واحد 7 و 9 شرقی -  مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران ، کد پستی :1417753991 و صندوق پستی :671-13145

تلفن : 88391980

دورنگار: 88974270-021

پست­ الکترونیکی: journal.cws@gmail.com

 

فصلنامه­ ی پژوهش زنان براساس نامه شماره 3/2910/11933 مورخ 1382/12/5 از کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری درجه علمی ـ پژوهشی دریافت کرده است.همچنین فصلنامه زن در توسعه و سیاست که شاخه ای از فصلنامه پژوهش زنان سابق است بر اساس نامه شماره 90/3/11/34480 مورخ 1390/2/24 از کمیسیون نشریات علمی کشور ، وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوریدرجه علمی - پژوهشی دریافت کرده است.

این نشریه در پایگاه نشریات علمی دانشگاه تهران به نشانی http://Jwdp.ut.ac.ir  و در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانیwww.SID.ir ، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به نشانی www.isc.gov.ir  ،  بانک نشریات کشور به نشانی  www.magiran.com  ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به نشانی www.irandoc.ac.ir و پایگاه مجلات تخصصی نور به نشانی www.noormags.com نمایه می شود.