مشخصات زن در توسعه و سیاست

مشخصات زن در توسعه و سیاست


زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) فصلنامه ای علمی پژوهشی است که مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران منتشر می کند. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) اولین فصلنامه­ ی دانشگاهی درباره­ ی مسایل زنان است که به طرح مباحث اجتماعی، رفتاری، اقتصادی و سیاسی مربوط به زنان ایران می­ پردازد.

صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران 

مدیر مسئول: ملیحه شیانی (دانشیار دانشگاه تهران)

سردبیر: سهیلا صادقی فسائی (دانشیار دانشگاه تهران)

مدیر اجرایی: منصوره شهریاری

ویراستار فارسی  و صفحه آرا: سیده سارا قربانی تنها

ناشر:‌ دانشگاه تهران

چاپ و صحافی: اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران

 هیئت تحریریه: زهرا بیگم حجازی­ زاده (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی)،  سعید زاهد زاهدانی (دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز)، حسین کچوئیان (دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران)، حمید عبداللهیان( استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران)، سارا مزینانی شریعتی (استادیار جامعه شناسی دانشگاه تهران )، طوبی کرمانی (دانشیار فلسفه اسلامی دانشگاه تهران)، سوسن باستانی(دانشیار جامعه شناسی دانشگاه الزهراء(س) )، شهلا باقری میباب (دانشیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی)، معصومه اسمعیلی (دانشیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی) .

نشانی: تهران- بلوار کشاورز- خیابان وصال - کوچه شاهد -  پلاک 8 - واحد 7 و 9 شرقی -  مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران ، کد پستی :1417753991 و صندوق پستی :671-13145

تلفن : 88391980

دورنگار: 88974270-021

پست­ الکترونیکی: journal.cws@gmail.com

 

فصلنامه­ ی پژوهش زنان براساس نامه شماره 3/2910/11933 مورخ 1382/12/5 از کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری درجه علمی ـ پژوهشی دریافت کرده است.همچنین فصلنامه زن در توسعه و سیاست که شاخه ای از فصلنامه پژوهش زنان سابق است بر اساس نامه شماره 90/3/11/34480 مورخ 1390/2/24 از کمیسیون نشریات علمی کشور ، وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوریدرجه علمی - پژوهشی دریافت کرده است.

این نشریه در پایگاه نشریات علمی دانشگاه تهران به نشانی http://Jwdp.ut.ac.ir  و در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانیwww.SID.ir ، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به نشانی www.isc.gov.ir  ،  بانک نشریات کشور به نشانی  www.magiran.com  ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به نشانی www.irandoc.ac.ir و پایگاه مجلات تخصصی نور به نشانی www.noormags.com نمایه می شود.