ناقص سازی جنسی زنان در ایران و جهان

ناقص سازی جنسی زنان در ایران و جهان


به مناسبت روز جهانی ارتقاء آگاهی نسبت به ناقص سازی جنسی زنان ، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با همکاری گروه سلامت اجتماعی زنان کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه برگزار کرد: ناقص سازی جنسی زنان در ایران و جهان. با ارائه خانم رایحه مظفریان دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آنادولو و نویسنده کتاب تیغ و سنت.زمان برگزاری روز شنبه 18 بهمن 1399 از ساعت 13 الی 15 بود.درصورت تمایل می توان فایل ضبط شده را ازاین لینک دانلود کرد : Forth Webinar CWS

راهنمای استفاده از وبینار

پوستر در ابعاد بزرگتر