نخستین جشنواره تکریم دانشجویان مادر با عنوان "دردونه" برگزار شد.

نخستین جشنواره تکریم دانشجویان مادر با عنوان "دردونه" برگزار شد.


نخستین جشنواره تکریم دانشجویان مادر با عنوان "دردونه" برگزار شد.

1402/12/15

نخستین جشنواره تکریم دانشجویان مادر با عنوان «دردونه» با حضور قریب به ۲۰۰ زوج دانشجوی دارای فرزند، عصر سه‌شنبه ۱۵ اسفند ماه 1402 در پردیس مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد.

 

-