نخستین نشست رویداد نوآیند: آینده‌ پژوهی مسائل حوزه زنان و خانواده در دانشگاه تهران

نخستین نشست رویداد نوآیند: آینده‌ پژوهی مسائل حوزه زنان و خانواده در دانشگاه تهران


نخستین نشست رویداد نوآیند: آینده‌ پژوهی مسائل حوزه زنان و خانواده در دانشگاه تهران

1401/10/10

آینده‌ پژوهی مسائل حوزه زنان و خانواده در دانشگاه تهران | «نوآیند» برای شناسایی مسائل نوپدید با نگاه آینده‌نگرانه در حوزه زنان و خانواده کلید خورد

نخستین نشست رویداد نوآیند: اولین رویداد «نوآیند» با دستور کار شناسایی مسائل نوپدید با نگاه آینده‌نگرانه در حوزه زنان و خانواده، توسط مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

لینک خبر

 

-