همایش ملی الگوی سوم زن مسلمان در گام دوم انقلاب اسلامی

همایش ملی الگوی سوم زن مسلمان در گام دوم انقلاب اسلامی


همایش ملی الگوی سوم زن مسلمان در گام دوم انقلاب اسلامی

1401/11/19

همایش ملی الگوی سوم زن مسلمان در گام دوم انقلاب اسلامی، با شعار نه شرقی، نه غربی، در روز چهارشنبه 19 بهمن با حضور انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و استادان و زنان فعال اجتماعی، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. دراین همایش ۱۴ استاد از دانشگاه‌های برتر کشور۱۴۶ مقاله ارسالی را نقد و بررسی کردند و با قدردانی از ۱۰ زن الگو و نویسنده برتر پایان یافت.

 

 

 

-