وبینار جنسیت در قرآن

وبینار جنسیت در قرآن


1400/10/29

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران وبیناری تحت عنوان "جنسیت در قرآن" با سخنرانی آقای دکتر شهریار نیازی - دانشیار دانشگاه تهران و  پژوهشگر قرآنی در حوزه زنان - و دبیر نشست خانم دکتر صدیقه شکوری راد - عضو هیات علمی مرکزمطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران - در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1400 ساعت 12:30 لغایت 14 به آدرس وبیناری : http://vroom.ut.ac.ir/res برگزار می کند.