وبینار جنسیت در قرآن- نشست دوم

وبینار جنسیت در قرآن- نشست دوم


1400/12/11

 

گزارش این وبینار در ذیل پوستر قابل مشاهده است.

 

گزارش کارگاه آموزشی «جنسیت در قرآن»

دبیر علمی نشست: دکتر صدیقه شکوری راد

 

 این کارگاه به همت گروه علمی مطالعات دینی و حقوقی مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و برای معرفی این گروه به جامعه علاقمند  به صورت مجازی، آزاد و رایگان در سه جلسه به تاریخ های 29 دی ماه  و 11 و 18 اسفندماه 1400 برگزار شد. مدرس کارگاه جناب آقای دکتر شهریار نیازی، دانشیار محترم دانشگاه تهران بودند. ایشان با توجه به تخصص خود در زبان شناسی و زبان عربی  موضوع جنسیت در قرآن را مورد بحث قرار دادند.

در جلسه دوم ایشان به دو رویکرد تسلط و تفاوت و دو چارچوب اصلی ذات گرایی و ضد ذات گرایی در موضوع جنسیت پرداختند. در ادامه با معرفی تئوری روایت شناسی(narratology) به تمرکزگرایی (focalization)یکی از تکنیک های مورد استفاده آن در تحلیل متن  پرداخته و به عنوان نمونه آن را در بررسی آیه سوره و مفهوم أذی در قرآن پرداخته و لوازم آن را در حوزه امنیت اجتماعی زنان استخراج کردند.