وبینار والدگری در جامعه شبکه ای در پرتو سواد رسانه ای

وبینار والدگری در جامعه شبکه ای در پرتو سواد رسانه ای


1401/02/26

گزارش این وبینار در ذیل پوستر قابل مشاهده است.

 

گزارش برگزاری وبینار "والدگری در جامعه شبکه ای در پرتو سواد رسانه‌ای"

در آستانه روز ارتباطات دومین وبینار از سلسله نشست‌های هنر و رسانه در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد. در این نشست که به همت مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و با مشارکت انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی، دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی و کانون هنر و تمدن اسلامی (مهتا) برگزار گردید، دکتر محمد مهدی فتوره چی در این وبینار ضمن اشاره به اینکه این نشست‌ها مقدمه برگزاری کارگاه‌های حضوری تربیت مربی سواد رسانه‌ای است خاطرنشان کرد که سواد رسانه‌ای و سواد فضای مجازی از ضروریات جامعه شبکه ای و اطلاعاتی است. وی افزود: " انجمن سواد رسانه‌ای در پی ایجاد نهضت سواد رسانه‌ای است و مهم‌ترین رکن این نهضت هم والدین متعهد و مسئول هستند." مدیرگروه رسانه‌های نوین و خانواده مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران گفت: " ما به نسبت کشورهای توسعه یافته بین ۳۰ تا ۵۰ سال در ایجاد انجمن و تشکل‌های سواد رسانه‌ای عقب هستیم و باید با ارائه گسترده آموزه‌های عمومی و تخصصی این فاصله را جبران کنیم". معاون پژوهشی انجمن سواد رسانه‌ای در این وبینار که با حضور ۱۵۰ کارشناس از حوزه‌های مختلف برگزار گردید به طور اجمال به تشریح چیستی مفهوم والدگری و ویژگی‌های آن، خصوصیات جامعه شبکه ای در عصر اطلاعات، علل اهمیت یافتن سواد رسانه‌ای در عصر حاضر، عوامل تربیت رسانه‌ای فرزندان، راهبردهای کلی تربیت رسانه‌ای پرداخت و در خاتمه به پرسش‌های حاضران در جلسه پاسخ دهد. خانم مهاجر جوان (دبیر این نشست) ضمن بیان کلیاتی در خصوص اهمیت سواد رسانه‌ای و فلسفه برگزاری این نشست‌ها اذعان داشت کانون هنر و تمدن اسلامی (مهتا) بدنبال برگزاری نشست‌های مقدماتی عمومی با مشارکت نهادهای دولتی منطقه و مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران کارگاه‌هایی را به صورت حضوری در استان خراسان برنامه ریزی خواهد کرد و تلاش می‌گردد تا اعضای این کانون در توسعه نهضت سواد رسانه‌ای در استان نقش برجسته ای داشته باشند.