پنل مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در همایش زنان و زندگی شهری

پنل مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در همایش زنان و زندگی شهری


1395/09/21

پنل مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در همایش زنان و زندگی شهری مورخ روز یکشنبه 21/ 9/ 95  با عنوان زنان، سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار شهری با حضور آقای دکتر فکوهی، آقای دکتر غفاری و آقای دکتر قانعی راد و با مدیریت خانم دکتر باستانی در مرکز همایش های برج میلاد برگزارگردید.

در ابتدای این جلسه دکتر فکوهی با اشاره به این موضوع که گفتمان انقلاب، گفتمان اشتغال و افزایش سرمایه اجتماعی و فرهنگی زنان بوده است به این موضوع پرداخت که علی رغم بالا رفتن میزان سرمایه اجتماعی و فرهنگی زنان در جامعه ایران میزان اشتغال آنها پایین بوده و عدم توانایی حوزه اشتغال به جذب این زنان موجب شده است که این زنان با سرمایه های بالای اجتماعی و فرهنگی وارد کار در حوزه های موازی از قبیل حوزه های هنری و انجمن های  مردمی شوند. ایشان با اشاره به مواردی از سیاستها ی موفق کشورهای دیگر در جذب زنان به حوزه اشتغال راه حل این موضوع را راهکار تبعیض مثبت دانست.

دکتر غفاری در ادامه این نشست به موضوع جایگاه زنان در سرمایه اجتماعی پرداختند. ایشان با اشاره به تحقیقات انجام شده در سطح ملی به مقایسه میزان سرمایه اجتماعی زنان و مردان در سه سطح کلان، میانه و خرد پرداختند و متدکر شدند که برای رسیدن به توسعه پایدار مشارکت آحاد مردم و از جمله زنان ضروری است. ایشان در ادامه اشاره کردند که سرمایه اجتماعی زنان در سطح کلان و خرد  وضعیت نامطلوبی را دارد اما در سطح میانه وضعیت زنان بهتر از مردان دیده شده است.

آقای دکتر قانعی راد در ادامه با موضوع حوزه های سه گانه کنش؛ کنش نمایش، کنش هنجاری و کنش ارتباطی به بحث سرمایه اجتماعی مصرفی، هنجاری و مشارکتی یا مدنی پرداختند. ایشان در ابتدا به نقش رسانه زبان در این سه نوع سرمایه اجتماعی  تشریح کردند. دکتر قانعی راد نقش سرمایه اجتماعی مصرفی یا نشانه ای را در ایران از  دو نوع دیگر بیشتر و پررنگ تر بیان کردند و چگونگی تحول به این نوع سرمایه اجتماعی را ناشی از تضعیف سنت ها و پدرسالاری دانستند که جامعه را دچار نوعی ناامنی روانشناختی کرده است که راه  حل برون رفت از این بحران تفاهم و توافق است.

 

غرفه محصولات علمی و پژوهشی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در " همایش بین الملی زنان و زندگی شهری "

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران ضمن برگزاری پنل در نخستین همایش بین الملی زنان و زندگی شهری غرفه ای متشکل از محصولات علمی و پژوهشی در تاریخ 21 و 22 آذرماه 95 به نمایش گذاشت.