پیشخوان روزنامه ها در حوزه زنان

پیشخوان روزنامه ها در حوزه زنان


تاریخ : 16 فروردین ماه  1400

  روزنامه شروع:

با توجه به دور جدید انتخابات شورای شهر مطالبات زنان از مدیریت شهری از دیدگاه کارشناسان مطرح شد : ایجاد امنیت در جامعه

  روزنامه مستقل:

جنسیتی کردن هر حوزه ای تبعات منفی دارد.

  روزنامه قدس:

طرح پرداخت نقدی مهریه به نفع فرهنگ ازدواج آسان است یا به ضرر آن ؟

*************************

تاریخ : 24 اسفند ماه  1399

  روزنامه آفتاب اقتصادی :

گزارشی از اقتصاد خانوارهایی با سرپرستی زنان ؛ حکایت زنانی که بار خانوار را به دوش می کشند.

  روزنامه مهد تمدن:

فوتسال زنان به حمایت همه جانبه نیاز دارد.

تاریخ : 23 اسفند ماه  1399

  روزنامه اطلاعات:

رهبر معظم انقلاب : زنان شهید ، جانباز و آزاده از برترین قله های افتخارات انقلابند.

تاریخ : 18 اسفند ماه  1399

  روزنامه آرمان ملی:

بازار کار زنان محدودتر از پیش --- سهم زنان از بازار کار ایران حدود 16 درصد است.

  روزنامه آفتاب یزد :

گزارشی به بهانه روز جهانی زن : اصلاح طلبان و اصولگرایان برای زنان کاری نکردند.

  روزنامه اقتصاد پویا:

معاون رئیس جمهوری : بهره مندی از سازمان های مردم نهاد برای حمایت زنان سرپرست خانوار

  روزنامه شروع:

لایحه حمایت از زنان در دست اندازهای خصمانه از دیدگاه فعال حقوق زنان ؛ اتهام به حفظ کرامت زنان

  روزنامه صدای اصلاحات :

قالیباف : نگاه لاابالی مدرن و متحجرانه ، دو تهدید نسبت به زنان است.

  روزنامه مستقل:

زنان بی خانمان اهواز در انتظار سامان سرا

  روزنامه مهد تمدن:

پروین اعتصامی پرآوازه ترین سروده سرای زن ایرانی

 آرشیو