پیشخوان روزنامه ها در حوزه زنان

پیشخوان روزنامه ها در حوزه زنان


تاریخ: 4 مرداد ماه  1401

  روزنامه شرق:

بازار کار و کنترل وضعیت تاهل زنان 

  روزنامه اقتصاد ملی:

مرتضوی: رفتارهای سلیقه ای در خصوص حجاب مورد تایید دستگاه های متولی نیست

تاریخ: 3 مرداد ماه  1401

  روزنامه افکار:

 تاکید رئیسی به دستگاه های مسئول برای انجام تکالیف قانونی در حمایت از خانواده و تسهیل ازدواج

  روزنامه اقتصاد مردم:

زنان و کارآفرینی --- رئیس کل بانک مرکزی: عدم ارائه خدمات به بانوان بدحجاب صحت ندارد

   روزنامه اعتماد:

رئیس جمهوری: دستگاه های مسئول برای رفع موانع تشکیل خانواده تلاش کنند

  روزنامه اطلاعات:

رئیس جمهوری: دستگاه های مسئول برای رفع موانع تشکیل خانواده تلاش کنند

 آرشیو