چالش های قانونی در روابط خانوادگی و موانع پیشرفت اجتماعی فرهنگی و اقتصادی بانوان

چالش های قانونی در روابط خانوادگی و موانع پیشرفت اجتماعی فرهنگی و اقتصادی بانوان


مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران وبیناری با عنوان "چالش های قانونی در روابط خانوادگی و موانع پیشرفت اجتماعی فرهنگی و اقتصادی بانوان" با سخنرانی خانم دکترالهه کولایی - محقق ، نویسنده و استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- و نیز خانم دکترسیده فاطمه میرسعید قاضی - پزشک ،پژوهشگر علوم انسانی، قرآن پژوه و فعال اجتماعی-  در روز چهارشنبه 6 اسفند 1399 از ساعت  13 الی 15 به آدرس وبیناری : http://vclas9.ut.ac.ir/res  برگزار کرد.

درصورت تمایل می توان فایل صوتی ضبط شده را ازاین لینک دانلود کرد : Sixth Webinar CWS

راهنمای استفاده از وبینار

پوستر در سایز بزرگ