کارگاه مددکاری اجتماعی با موضوع آموزش مدل های مدیریت آسیب اجتماعی در بین کودکان مهاجر

کارگاه مددکاری اجتماعی با موضوع آموزش مدل های مدیریت آسیب اجتماعی در بین کودکان مهاجر


1400/06/14

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با همکاری انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی برگزار کرد:

کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع آموزش مدل های مدیریت آسیب اجتماعی در بین کودکان مهاجر

زمان شنبه  و یکشنبه 13 و 14 شهریور 1400 ساعت 19

گزارش این کارگاه در ذیل پوستر قابل مشاهده است.

 

 

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی

 مدیریت آسیب در بین کودکان مهاجر

( 13 و 14 شهریور1400)

 

ارائه دهنده: مینا دشتبالی

با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

شرکت کنندگان: مددکاران اجتماعی و مدیران انجمن های کودکان کار و مهاجر

خلاصه کارگاه:

در این کارگاه دو روزه سه مدل اشاره شده در ادامه برای کار با کودکان مهاجر در ایران آموزش داده شد:   

  1. مدل مراقبت آگاه به آسیب و کودکان مهاجر؛
  2. مدل مدرسه حساس به آسیب و کودکان مهاجر؛
  3. مدل TST – R (Trauma System Theory for Refugee) برای کودکان مهاجر

این سه مدل بر سلامت روان کودکان مهاجر، انگ­زدایی از کودکان مهاجر و خانواده آنها، وجود طرح­های مراقبتی، حساسیت به کاهش و حذف آسیب در مدارس(انجمن­ها) و همچنین تشخیص آسیب­های شایع در بین کودکان مهاجر تمرکز دارد.

همچنین  متعاقب ایجاد گروه واتساپی  پشتیبانی هایی برای پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان به مدت یک ماه ارائه گردید.