کتابخانه

کتابخانه


کتابخانه تخصصی زنان مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در سال 1386 راه اندازی شده ودر حال حاضر کتب  و پایان نامه های موجود عبارتند از:

 کتب فارسی : 1750 عنوان ، 2680 نسخه

 کتب لاتین :   200 عنوان ، 350 نسخه

کتب عربی :  40 عنوان ، 40 نسخه

 

ساعات کار کتابخانه : شنبه تا چهارشنبه   8 - 15:30

آدرس سایت برای جستجوی کتاب : https://lib1.ut.ac.ir:8443/faces/home.jspx