گروه رسانه های نوین و خانواده

گروه رسانه های نوین و خانواده


اسامی اعضای کار گروه :

مدیر : دکتر محمد مهدی فتوره چی،  دکترای ارتباطات اجتماعی

اعضاء (پژوهشگران افتخاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران) :

 خانم دکتر لیلا وصالی

خانم دکتر گیتی خزاعی، دکترای جامعه شناسی

خانم دکتر سمانه ناظریان، دکترای آموزش زبان انگلیسی

خانم ساناز اخوان

 

فعالیت های کار گروه:

1) برگزاری کارگاه آنلاین "دوره جامع پایش و ارزشیابی در اقدامات اجتماع محور" (دی و بهمن ماه 1399 ) توضیحات بیشتر

 2) برگزاری کارگاه آنلاین "برنامه سازی رادیویی" (بهمن و اسفند ماه 1399 ) توضیحات بیشتر

 3) برگزاری کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع " شناسایی و مدیریت آسیب های اجتماعی در بین کودکان و نوجوانان " (فروردین ماه 1400 ) توضیحات بیشتر

4) برگزاری کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع " شیوه های مصاحبه حمایت یابی و دفاع در مددکاری اجتماعی " (11،10 و 12 خرداد ماه 1400 ) توضیحات بیشتر

 5) برگزاری وبینار با عنوان " سناریوهای تغییر در سبک زندگی خانواده با نقش آفرینی فناوری های نوین ارتباطی" (22 خرداد ماه 1400 ) توضیحات بیشتر

 6) برگزاری وبینار با عنوان " مدیریت مصرف رسانه در خانواده" (29 تیر ماه 1400 ) توضیحات بیشتر

 7) برگزاری کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع " خشونت خانگی علیه دختران نوجوان ، راهکارهایی برای پیشگیری " (8 مرداد ماه 1400 ) توضیحات بیشتر

8) اکران برخط فیلم ده و چهل یک - نگاهی به سیر تاریخی ماده 1041 و ازدواج کودکان در ایران (25 مرداد ماه 1400 ) توضیحات بیشتر

9) برگزاری کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع " خشونت خانگی و راهکارهای مقابله با آن برای نوجوانان ( 13 تا 18 سال)" (11 شهریور ماه 1400 ) توضیحات بیشتر

10) برگزاری کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع " آموزش مدل های مدیریت آسیب اجتماعی در بین کودکان مهاجر" (13 و 14 شهریور ماه 1400 ) توضیحات بیشتر

11) اکران برخط فیلم مستند آفریده (کاری از ریحانه مظفریان) - با نگاهی به تلاش های جمیله آفریده و بررسی وضعیت کودکان مبتلا به سندرم آشر در ایران (19 مهر ماه 1400 ) توضیحات بیشتر

12) برگزاری گفت و گوی زنده اینستاگرام با عنوان " مولفه های سلامت روان و اثرگذاری شرایط اجتماعی ایران " (26 مهر ماه 1400 ) توضیحات بیشتر

13) برگزاری وبینار با عنوان " نقش زنان در پرورش شتر" (8 آبان ماه 1400 ) توضیحات بیشتر

14) برگزاری وبینار با عنوان " سواد رسانه ای،والدگری و نقش مادران در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و فرهنگی" (18 آبان ماه 1400 ) توضیحات بیشتر

15) اکران برخط فیلم مستند «پلاک 13» و معرفی کتاب «چرا میپرم؟» با محوریت موضوع اختلال ٱتیسم ( 2 آذر ماه 1400 ) توضیحات بیشتر

16) برگزاری وبینار با عنوان " اقدامات انجام گرفته در حوزه کارآفرینی، چالش ها و انتظارات" (17 آذر ماه 1400 ) توضیحات بیشتر

17) برگزاری وبینار با عنوان " سواد بازی و نقش والدین" (29 آذر ماه 1400 ) توضیحات بیشتر