گروه رسانه های نوین و خانواده

گروه رسانه های نوین و خانواده


اسامی اعضای کار گروه :

مدیر : دکتر محمد مهدی فتوره چی،  دکترای ارتباطات اجتماعی

اعضاء (پژوهشگران افتخاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران) :

 خانم دکتر لیلا وصالی

خانم دکتر گیتی خزاعی، دکترای جامعه شناسی

خانم دکتر سمانه ناظریان، دکترای آموزش زبان انگلیسی

خانم ساناز اخوان

 

فعالیت های کار گروه:

1) برگزاری کارگاه آنلاین "دوره جامع پایش و ارزشیابی در اقدامات اجتماع محور" (دی و بهمن ماه 1399 ) توضیحات بیشتر

 2) برگزاری کارگاه آنلاین "برنامه سازی رادیویی" (بهمن و اسفند ماه 1399 ) توضیحات بیشتر

 3) برگزاری کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع " شناسایی و مدیریت آسیب های اجتماعی در بین کودکان و نوجوانان " (فروردین ماه 1400 ) توضیحات بیشتر

 4) برگزاری وبینار با عنوان " سناریوهای تغییر در سبک زندگی خانواده با نقش آفرینی فناوری های نوین ارتباطی" (22 خرداد ماه 1400 ) توضیحات بیشتر