نشریات مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران نشریات مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

تازه های نشر در حوزه زنان تازه های نشر در حوزه زنان

گزیده ای از تازه های نشر در حوزه زنان در سالهای

 14001399 - 1398 - 1397 1396

 

برگزاری نمایشگاه کتاب‌های تخصصی حوزه زنان و خانواده برگزاری نمایشگاه کتاب‌های تخصصی حوزه زنان و خانواده نشست بررسی نقش زنان در حکمرانی و سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی برگزار شد پنل تخصصی شبکه سازی ظرفیت‌های اشتغال زنان تفاهم نامه‌ مابین اداره کل امور بانوان شهرداری تهران و مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران

اطلاعیه اطلاعیه

نشر دانشگاه تهران در حوزه زنان نشر دانشگاه تهران در حوزه زنان

پیشخوان روزنامه ها در حوزه زنان پیشخوان روزنامه ها در حوزه زنان

تاریخ: 2 آذر  ماه  1401

  روزنامه اقتصاد مردم:

روزگار سخت مادران کارگر در سال های اشتغال

    روزنامه آرمان ملی:

زنانی که زندگی خود را فدای یک لقمه نان کرده اند: حقوق زیر خط فقر و کمتر از مصوب قانونی، عدم پرداخت مزایا و بسیاری از محرومیت های دیگر برای بانوان تبدیل به یک روال عرفی ثابت شده است

 آرشیو

نشریات در حوزه زنان نشریات در حوزه زنان