معرفی کتاب:

1) کتاب "حلقه - نگاهی به ازدواج زودهنگام در ایران" به قلم رایحه مظفریان

2) کتاب "نگاهی به چرایی مبارزه با ناقص سازی زنان در ایران" به قلم رایحه مظفریان

معرفی کتب دیگر به همراه توضیحات بیشتر درباره کتب معرفی شده

نشریات مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران نشریات مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

تازه های نشر در حوزه زنان تازه های نشر در حوزه زنان

گزیده ای از تازه های نشر در حوزه زنان در سالهای

 14001399 - 1398 - 1397 1396

 

اطلاعیه اطلاعیه

 

نشر دانشگاه تهران در حوزه زنان نشر دانشگاه تهران در حوزه زنان

پیشخوان روزنامه ها در حوزه زنان پیشخوان روزنامه ها در حوزه زنان

تاریخ: 3 خرداد ماه  1401

    روزنامه آسیا:

قرارگاه جوانی جمعیت در همه وزارتخانه ها

    روزنامه آذربایجان:

تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در همه وزارتخانه ها

  روزنامه اقتصاد ملی:

 تشکیل شورای فقهی حقوقی برای رفع خلأهای قانونی حوزه زنان

  روزنامه ایران:

چهره زنانه جنگ؛ بازشناسی تصویر زن در جنگ با نگاهی مقایسه ای به دو کتاب «حوض خون» و «جنگ    چهره زنانه ندارد»

  روزنامه پیشرو:

کاهش نرخ باروری به 0.6 درصد در برخی مناطق کشور! یک سوم زنان ایرانی مجرد یا دارای یک فرزند!

  روزنامه جمله:

جزییات خدمات بیمه سلامت ایران به زوج های نابارور

  روزنامه شروع:

تفاوت های جنسیتی در مصرف انواع مواد مخدر از دیدگاه کارشناس بررسی می شود: تبعات اعتیاد زنانه در فضای جامعه

 آرشیو

نشریات در حوزه زنان نشریات در حوزه زنان