انسیه خزعلی عضو شورای سیاستگذاری کنگره بین‌المللی گوهرشاد شد

انسیه خزعلی عضو شورای سیاستگذاری کنگره بین‌المللی گوهرشاد شد


انسیه خزعلی عضو شورای سیاستگذاری کنگره بین‌المللی گوهرشاد شد

1400/12/14

انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، عضو شورای سیاستگذاری کنگره بین‌المللی گوهرشاد شد. به گزارش به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در نشست مشترک با دکتر انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، از اهتمام مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران برای تشکیل دبیرخانه دائم کنگره بین‌المللی گوهرشاد در دانشگاه تهران خبر داد.

در دیدار رئیس دانشگاه تهران با معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از دکتر انسیه خزعلی به عنوان یک چهره علمی، دانشگاهی و فعال در حوزه زنان و خانواده دعوت شد به عنوان عضو شورای سیاستگذاری کنگره بین‌المللی گوهرشاد در این شورا حضور پیدا کند. رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد: طرح‌های مطالعاتی و فعالیت‌های علمی در زمینه مسائل حوزه زنان و خانواده لازم است از انسجام بیشتر و یکپارچگی لازم برخوردار باشند. مشاور رئیس دانشگاه تهران و رئیس مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه نیز در دیدار با معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، گفت: استفاده از توان زنان دانشگاهی و رویکرد شایسته‌سالاری در بهره‌گیری از ظرفیت‌ها در دوره جدید مدیریتی دانشگاه تهران مدنظر قرار دارد.

دکتر فاطمه یزدیان از راه‌اندازی کارگروه‌هایی توسط مرکز مطالعات زنان و خانواده برای تعریف رشته‌های بین‌رشته‌ای مورد نیاز در حوزه زنان و خانواده خبر داد. دبیر علمی کنگره بین‌المللی گوهرشاد همچنین از اقتصاد و کارآفرینی، توسعه و سیاست، حقوق وبه عنوان حوزه‌های موضوعی این کنگره نام برد و افزود: معرفی زنان برجسته ایران و جهان اسلام در حوزه‌های موضوعی کنگره و همچنین حوزه‌های مختلف علمی، در دستور کار این کنگره است. دکتر الهه اسحاقی، دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی گوهرشاد نیز این رویداد را فرصتی به منظور شناسایی و معرفی زنان فعال علمی و دانشگاهی در سطح ملی و جهان اسلام دانست و گفت: از مشارکت تشکل‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و شبکه‌هایی که در حوزه موضوعی زنان و خانواده دارای فعالیت‌های فاخر و علمی بوده و شبکه‌سازی کرده‌اند برای ارتقای کنگره در حوزه اجرایی استفاده خواهیم کرد.

دکتر مهدی فکور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، دکتر فاطمه یزدیان رئیس مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران، دکتر فاطمه ثقفی رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه، دکتر بهناز بخشنده دانشیار دانشکدگان علوم دانشگاه تهران، دکتر زینب‌الهدی حشمتی عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران، دکتر صدیقه شکوری راد عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران، دکتر محمد رحیمی عضو هیات علمی دانشگاه پیام‌نور و دکتر شادی جمیلی عضو بنیاد حامیان دانشگاه تهران اعضای شورای سیاستگذاری این کنگره را تشکیل می‌دهند.

-