تفاهم نامه همکاری بین مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و معاونت فرهنگی دانشگاه تهران

تفاهم نامه همکاری بین مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و معاونت فرهنگی دانشگاه تهران


۱۵/‏۱۲/‏۱۴۰۰

 

با هدف توسعه همکاری‌های دو جانبه:

تفاهم نامه همکاری بین مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و معاونت فرهنگی دانشگاه تهران منعقد شد.

روابط عمومی مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران: تفاهم نامه همکاری مابین مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران در محل مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان دانشگاه تهران در تاریخ ۱۵/‏۱۲/‏۱۴۰۰ منعقد شد.

هدف از این تفاهمنامه ارزیابی توانمندی استعدادها و شناسایی ظرفیت‌های بانوان دانشگاهی، استفاده بهینه از ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و امکانات علمی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، انجام نشست‌ها، گردهمایی‌، برگزاری مشترک دوره‌های آموزشی کوتاه مدت از جمله مفاد این تفاهم نامه است.