نخستین نشست شورای سیاستگذاری کنگره بین‌المللی گوهرشاد

نخستین نشست شورای سیاستگذاری کنگره بین‌المللی گوهرشاد


نخستین نشست شورای سیاستگذاری کنگره بین‌المللی گوهرشاد

1400/12/04

نخستین نشست شورای سیاستگذاری کنگره بین‌المللی گوهرشاد با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

در نخستین نشست شورای سیاستگذاری کنگره بین‌المللی گوهرشاد که با حضور مهدی فکور ثقیه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد، موضوعاتی مانند «نقش زنان مسلمان در توسعه علمی جهان اسلام»، «شناسایی و معرفی زنان دانشمند جهان اسلام که بیشترین تأثیرگذاری در حوزه‌های مختلف علم داشته‌اند»، «نقش زنان در توسعه علمی و فرهنگی ایران اسلامی پس از انقلاب اسلامی» و «تأثیرگذاری زنان ایرانی مسلمان در سپهر علم و فناوری جهان اسلام و دنیا» به عنوان محورهای اصلی کنگره تعیین شد.

دبیر علمی کنگره بین‌المللی گوهرشاد با بیان اینکه دبیرخانه دائم این کنگره در مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران راه‌اندازی شده است، گفت: اولین دوره این کنگره در پاییز سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد و فراخوان آن اوایل سال آینده منتشر می‌شود. همچنین فاطمه یزدیان مشاور رئیس دانشگاه و رئیس مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران به عنوان دبیر علمی و الهه اسحاقی به عنوان دبیر اجرایی کنگره انتخاب شدند.

در این نشست فاطمه یزدیان رئیس مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران، فاطمه ثقفی رئیس کتاب‌خانه مرکزی و مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه، بهناز بخشنده دانشیار دانشکده علوم دانشگاه تهران، زینب‌الهدی حشمتی عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران، صدیقه شکوری راد عضو هیئت علمی مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران و محمد رحیمی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور اعضای شورای سیاستگذاری این کنگره را تشکیل می‌دهند.

-