فراخوان مقالات فراخوان مقالات

بدینوسیله به اطلاع می رساند، پس از سالها زحمت بی دریغ و مداوم مدیران و کارشناسان مرکز مطالعات و تحقیقات زنان و در پی همکاری صمیمانه اعضای محترم و فرهیخته هیات علمی دانشگاه، اکنون مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دارای سه نشریه علمی – پژوهشی می باشد. فصلنامه علمی - پژوهشی "پژوهش زنان" با رویکرد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی، در 26 شماره، گستره وسیعی از مسائل زنان در قالب پژوهشهای میان رشته ای را در بر گرفته است و اکنون با تاسیس دیگر نشریات مرکز، هدفمندتر از پیش و با تعمق بیشتر در مسائل اجتماعی و توسعه ای به کار خود ادامه می دهد. از آنجایی که فصلنامه علمی - پژوهشی "پژوهش زنان" توانست حائز رتبه چهارم در نشریات ISC کشور و رتبه اول نشریات مطالعات زنان در کشور شود، به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امتیاز انتشار دو فصلنامه علمی– پژوهشی با نام " زن در توسعه و سیاست " و " زن در فرهنگ و هنر" نیز به مرکز مطالعات و تحقیقات زنان اعطاء شد. هر چند انتشار این دو فصلنامه علمی – پژوهشی، قدم موثری جهت تولید علم و انتشار افکار عالیه دانشمندان ایرانی در حوزه مطالعات زنان است، اما همواره خلا وجود راهکار مناسب جهت تبادل آراء با دانشمندان دیگر کشورها و علاقه مندان به مطالعات زنان آنگونه که در گفتمان اسلامی ایران پرورش یافته است، احساس می شده است. بنابراین، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان بر آن شد تا مجله علمی – پژوهشی و الکترونیکی خود را به زبان انگلیسی تحت عنوان International Journal of Women's Research به صورت فصلنامه منتشر نماید. بدین ترتیب، فضای وسیع و پر ظرفیت مجازی و زبان بین المللی، نقاط قوتی خواهند بود تا به مدد آن نسخه اسلامی – ایرانی مطالعات زنان بیش از پیش منتشر و در بوته نقد و بررسی دانشمندان دیگر نقاط جهان باشد، که این نقطه عطف آغاز پیوندهای فرهنگی خواهد بود. ان شاء الله.

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، در کمال امتنان، پذیرای آثار ارزشمند و پربار اساتید عظام دانشگاه جهت انتشار در هریک از مجلات نامبرده می باشد و با توجه به سهم نشریه های علمی – پژوهشی در پیشبرد اهداف علمی کشور، امید است بتوان با همدلی دوستان بیش از پیش در این راستا قدم برداشت.

 

لطفاً چکیده مقالات خود را با توجه به موضوع مقاله به یکی از پستهای الکترونیکی ذیل ارسال فرمائید:

پست الکترونیکی مجله زن در توسعه و سیاست :

  JOURNAL.CWS@Gmail.Com

 پست الکترونیکی مجله زن در فرهنگ و هنر :

  CWS.CA.JOURNAL@Gmail.Com

 : International Journal of Women's Research پست الکترونیکی مجله انگلیسی 
  CWS.IJWR@Gmail.Com

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر مینوانید با شماره تلفن : 66970308-021 تماس حاصل فرمائید.