مشخصات مجله زن در فرهنگ و هنر مشخصات مجله زن در فرهنگ و هنر

مجله­ ی زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) فصلنامه ای علمی پژوهشی است که مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران منتشر می کند. این نشریه اولین فصلنامه ­ی دانشگاهی درباره­ ی مسائل زنان است که به طرح مباحث فرهنگی، هنری، ادبی، دینی، فلسفی، باستان­شناسی و تاریخی مربوط به زنان می­ پردازد.

صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  

مدیر مسئول: ملیحه شیانی (دانشیار دانشگاه تهران)

سردبیر: عزت ملا­ابراهیمی (استاد دانشگاه تهران)

مدیر اجرایی : زهرا قائمی

ویراستار فارسی  و صفحه آرا: سیده سارا قربانی تنها

ناشر:‌ دانشگاه تهران

چاپ و صحافی: اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران

 

هیئت تحریریه: یعقوب آژند (استاد دانشگاه تهران)، هادی بهرامی احسان (دانشیار دانشگاه تهران )، فاطمه جان احمدی (دانشیار دانشگاه الزهراء(س) )، محمود حکمت نیا (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی )،  اعظم راودراد (دانشیار دانشگاه تهران)،  حکیمه دبیران (استاد دانشگاه تربیت معلم)، محمود عزیزی (استاد دانشگاه تهران).

نشانی: تهران- بلوار کشاورز- خیابان وصال - کوچه شاهد -  پلاک 8 - واحد 7 و 9 شرقی -  مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران ، کد پستی: 1417753991 و صندوق پستی : 671-13145

تلفن: 88391980

و دورنگار: 88974270 - 021

پست الکترونیکی: jwica@gmail.com

فصلنامه­ ی زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) براساس نامه­ ی شماره 3/2910/1193 مورخ 1382/12/5 از کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه علمی ـ پژوهشی دریافت کرده است.

 

این نشریه در پایگاه نشریات علمی دانشگاه تهران به نشانی http://Jwica.ut.ac.ir  و در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانیwww.SID.ir ، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به نشانی www.isc.gov.ir  ،  بانک نشریات کشور به نشانی  www.magiran.com  ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به نشانی www.irandoc.ac.ir و پایگاه مجلات تخصصی نور به نشانی www.noormags.com نمایه می شود