بزرگداشت خانم دکتر هما زنجانی

بزرگداشت خانم دکتر هما زنجانی


 

 

دکتر هما زنجانی‌زاده

از سرآمدان جامعه‌شناسی در ایران است. چهره‌ای سرشناس در حوزۀ جامعه‌شناسی و مسائل زنان در ایران، از پایه گذاران دفتر انجمن‌جامعه‌شناسی ایران و فعال در انجمن‌های بین‌المللی‌ جامعه‌شناسی.

تسلط کاملش به دو زبان فرانسه و انگلیسی‌ بر نوع و گسترۀ ارتباطات و تعاملات علمی‌اش در سطح بین المللی در این خصوص افزوده است.

تحصیلات تکمیلی‌اش در رشتۀ جامعه‌شناسی را پیش از انقلاب اسلامی 1357، در دانشگاه سوربن فرانسه گذرانده و از سال 1356 به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به کار شده است. درتمام دوران خدمتش در این دانشگاه، تنها عضو هیأت علمی زن در گروه علوم اجتماعی بوده است؛ زنی با گذراندن فراز و نشیب‌های عجیب و علمی متفاوت و البته مقابله‌گر با ساختارهای برآمده از فرهنگ پدرسالار در دانشگاه.

در سال 1387 همچنان که پروندۀ استادی‌اش درحال بررسی در دانشگاه بود، با پایۀ 28 دانشیاری بازنشسته شد.

تخصص اصلی و موضوع رسالۀ دکتری‌اش مرتبط با مبحث جامعه‌شناسی آموزش و پرورش بوده و محور اصلی اقدامات علمی‌اش اختصاص به مسائل اجتماعی زنان داشته است.

انجمن زنان پژوهشگر تاریخ  «مراسم نکوداشت مقام علمی و فرهنگی دکتر هما زنجانی زاده » را روز دوشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۹- ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار کرد.

لینک برنامه : 

https://join.skype.com/YfdBfHQhqN7h