تازه های نشر در حوزه زنان 1401 ستون اول

تازه های نشر در حوزه زنان 1401 ستون اول


گزیده ای از تازه های نشر در حوزه زنان در سال 1401

 

   001) نبردها و تحولات یک زن

  پدید آورندگان: ادوار لوئی- مترجم: محمد جواد کمالی، بهروز فرازمند؛ 

ناشر: شرکت نشر قطره- تعداد صفحه: 72 

 موضوع: زنان و ...

 تاریخ نشر: 1401      

 

 

   002) علل و پیامدهای گرایش زنان به آموزش عالی

  پدید آورندگان: لیلا فلاحتی- مترجم: مارگارت والترز؛ 

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی- تعداد صفحه: 184 

 موضوع: زنان و ...

 تاریخ نشر: 1401