تازه های نشر در حوزه زنان99 ستون اول

تازه های نشر در حوزه زنان99 ستون اول


گزیده ای از تازه های نشر در حوزه زنان در سال 1399

 

 

   

 001) زن در گذر زمان

 پدید آورندگان: علی گرامیان؛ ناشر:شرکت چاپ و نشر بازرگانی - تعداد صفحه :98

 موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 99       

 

  002) مقدمه ای بر نظریه سیاسی فمینیسم 

 پدید آورندگان:والری برایسون - مترجم:منیژه گازرانی ؛ناشر:خجستهتعداد صفحه :392

  موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 99

 

 

  003) پرنسس (داستان واقعی از زندگی خصوصی خاندان سلطنتی عربستان سعودی )

  پدید آورندگان:جین پی ساسون مترجم: مه سیما علی پناه؛ناشر:نسل روشن -تعداد صفحه :313

  موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 99

 

 

004) چرا من فمنیست نیستم ؟

 پدید آورندگان:جسا کریسپین- مترجم:فرزام کریمی ؛ناشر: علم- تعداد صفحه : 116

  موضوع:زنان و ....

 تاریخ نشر: 99

 

 

  005) سیاست های انتخاباتی : کارآمد کردن سهمیه ها برای زنان

 پدید آورندگان:هما هودفر ، مونا تجلی مترجم:آزاده مومنی؛ناشر:پردیس دانش-تعداد صفحه:248

  موضوع:زنان و ...

 تاریخ نشر: 99