دومین جلسه کمپ رهیاب

دومین جلسه کمپ رهیاب


1401/12/11

عنوان : دومین جلسه کمپ رهیاب

فعالیت مشترک مرکز زنان و خانواده با خوابگاه دختران دانشگاه تهران و قرارگاه احسان:

دومین جلسه کمپ رهیاب، حال خوب در زندگی دانشجویی (ویژه دانشجویان دختر خوابگاهی، مجتمع خوابگاهی شهید چمران و فاطمیه) در روز پنج شنبه 11 اسفند 1401 با تدریس خانم دکتر حمیده هادیان، با سرفصل هفتگی تفکر خلاق و انتقادی، تاب‌آوری و ایمن‌سازی، در مکان مجموعه شاد و مفرح کافه شهردخت برگزار شد.